DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH* AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đề nghị New Zealand giúp Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị quả thanh long

Đề nghị New Zealand giúp Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị quả thanh long
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam tổ chức sản xuất và tạo chuỗi giá trị cho quả thanh long của Việt Nam t...
'; $(".float_banner_c2").html(float_banner_c2); })