DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH* AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác Hỗ trợ các doanh nghiệp Nội dung Hàn Quốc tiến vào thị trường Việt Nam

Sưu tầm
11/05/2021 00:00
Ba Cơ quan Hàn Quốc tại Việt Nam bao gồm Văn phòng đại diện Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), Văn phòng đại diện Ủy ban Trọng tài thương mại Hàn Quốc (KCAB) và Văn phòng đại diện Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc (KCC) đã thực hiện lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) vào ngày 7 tháng 5 lúc 16:00 vừa qua để hỗ trợ một cách hiệu quả và có hệ thống các doanh nghiệp nội dung Hàn Quốc tiến vào thị trường Việt Nam.

 

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của trưởng đại diện các Cơ quan liên quan như: Ông Park Jong Sun - Trưởng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, Ông Bang Kyung Bae - Trưởng đại diện Cơ quan Bảo hiểm thương mại Hàn Quốc (K-SURE) tại Hà Nội, Ông Kim Young Ho - Trưởng đại diện Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KOSME) tại Hà Nội, và các khách mời vinh dự khác như Ông Kim Yong Cheol - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) tại Việt Nam, v.v.

Văn phòng đại diện Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc hỗ trợ marketing và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp nội dung Hàn Quốc

Văn phòng đại diện Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc tại Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập vào thị trường Việt Nam thông qua các dự án kết nối giao thương B2B giữa các doanh nghiệp nội dung hai nước, tư vấn về việc thâm nhập vào thị trường Việt Nam, hỗ trợ marketing và cung cấp thông tin về các xu hướng mới nhất tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện Ủy ban Trọng tài thương mại Hàn Quốc hỗ trợ tư vấn, hạn chế tranh chấp và hòa giải giữa các bên

Văn phòng đại diện Ủy ban Trọng tài thương mại Hàn Quốc tại Hà Nội giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập vào thị trường Việt Nam thông qua các hỗ trợ hòa giải như hỗ trợ xem xét các điều khoản tranh chấp trong hợp đồng, đào tạo phòng tránh và tư vấn về tranh chấp hợp đồng.

Văn phòng đại diện Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc hỗ trợ phân phối hợp pháp bản quyền, giáo dục về bản quyền và đối phó với vi phạm bản quyền

Văn phòng đại diện Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc tại Hà Nội hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập vào thị trường Việt Nam thông qua việc hỗ trợ ký kết hợp đồng lưu thông hợp pháp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc có liên quan đến lĩnh vực bản quyền, đào tạo nâng cao nhận thức về bản quyền và cách xử lý vi phạm bản quyền hiệu quả.

Thông qua Biên bản ghi nhờ lần này, ba Cơ quan sẽ củng cố hệ thống hợp tác “hỗ trợ gia nhập thị trường - chuẩn bị hợp đồng và xem xét tranh chấp - ứng phó vi phạm bản quyền”và cung cấp dịch vụ kết nối tổng hợp dành cho các doanh nghiệp Nội dung Hàn Quốc có mong muốn tiến vào thị trường Việt Nam.

Cuối cùng, để tiến hành hợp tác hiệu quả toàn diện, ba Cơ quan có kế hoạch hợp tác tổ chức các buổi hội thảo toàn cầu ít nhất một lần mỗi năm để hỗ trợ các doanh nghiệp Nội dung Hàn Quốc thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

TAG:
'; $(".float_banner_c2").html(float_banner_c2); })