DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH* AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

VITASK ký kết MOU với Cơ quan Trọng tài Thương mại Hàn Quốc

Sưu tầm
18/05/2021 00:00
Trung tâm VITASK đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Trọng tài Thương mại Hàn Quốc – Văn phòng Hà Nội, là Cơ quan có chức năng tương tự với Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các doanh nghiệp/tổ chức.

Trung tâm VITASK đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Trọng tài Thương mại Hàn Quốc – Văn phòng Hà Nội, là Cơ quan có chức năng tương tự với Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các doanh nghiệp/tổ chức.

 Từ năm 2019 Việt Nam là quốc gia hàng đầu thu hút đầu tư từ Hàn Quốc (7,92 tỉ USD) nên hoạt động đầu tư giữa Chính phủ/tổ chức và doanh nghiệp hai nước diễn ra rất sôi động. Đặc biệt, trong năm 2019 đầu tư trong ngành chế tạo chiếm 63%, dự án đầu tư quy mô nhỏ dưới 100,000 USD đạt 374 dự án, tăng 34,5% so với năm 2018. Điều này cho thấy không chỉ các doanh nghiệp lớn như Samsung, LG mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp start-up cũng có xu hướng tăng lên. (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, KOTRA)

 Trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, việc phát sinh tranh chấp là điều khó tránh khỏi. Khi gặp phải trường hợp như không thực hiện đúng hợp đồng, không thanh toán,… các doanh nghiệp rất khó tự giải quyết vấn đề. Đặc biệt, với các công ty Hàn Quốc, một số trường hợp đã từ bỏ khiếu nại ở nước sở tại do thiếu hiểu biết về pháp luật Việt Nam và thiếu thông tin về đối tác hỗ trợ pháp lý. Ngoài ra, ngay cả khi đã đệ đơn ra tòa án sở tại, doanh nghiệp vừa và nhỏ/doanh nghiệp start-up vẫn có thể gặp nhiều hạn chế do thời gian kiện tụng kéo dài và chi phí cao.

 Tuy nhiên, Cơ quan Trọng tài có thể đưa ra kết luận sau trung bình khoảng 6 tháng với khiếu nại nhỏ và khoảng 12 tháng với khiếu nại lớn. Đồng thời xét về mặt chi phí thì tiết kiệm hơn rất nhiều so với đệ đơn ra tòa án, vì vậy đây là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp gặp tranh chấp, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động tại nước ngoài. Ngoài ra, khác với phán quyết của tòa án chỉ có hiệu lực tại quốc gia mà phán quyết được đưa dựa trên luật pháp nước sở tại, phán quyết của Cơ quan Trọng tài có thể được thi hành ở 168 quốc gia trên thế giới. Vì vậy, trong trường hợp giải quyết tranh chấp thông qua Cơ quan Trọng tài, tất cả các doanh nghiệp có giao dịch quốc tế bao gồm doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp Việt Nam đều có thể nhận được sự hỗ trợ.

Theo đó, Trung tâm VITASK đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Trọng tài Hàn Quốc để tạo cơ sở hỗ trợ cho các doanh nghiệp hợp tác với VITASK đang gặp khó khăn liên quan đến tranh chấp. Thông qua thỏa thuận hợp tác này, phạm vi hỗ trợ của trung tâm VITASK sẽ được mở rộng hơn nữa, bao gồm cả các hỗ trợ pháp lý như hợp đồng, tranh chấp,… mà trước đây không thể hỗ trợ.

Trung tâm VITASK sẽ xây dựng hệ thống hỗ trợ đa dạng để hỗ trợ hiệu quả hơn nữa các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết các hoạt động của VITASK được cập nhật trên trang chủ của Trung tâm (vitask.net).

TAG:
'; $(".float_banner_c2").html(float_banner_c2); })